Registrace

Fakturační údaje
Zvolili jste jinou zemi, než Česká republika a současně jste zatrhli, že jste plátce DPH. Objednávka a faktura vám tak bude vystavena v režimu bez daně. Tímto potvrzujete správnost těchto údajů. Nezákladají-li se na pravdě, vystavujete se postihu finančního úřadu.
Firemní informace
Doručovací informace

Má zvířata[Přidat další zvíře]

Přihlašovací údaje
 

Doporučená pravidla při vytváření hesla

  • Používejte kombinaci malých a velkých písmen, interpunkčních znamének a čísel.
  • Používejte hesla o délce nejméně 6 znaků.
  • Používejte taková hesla, která si snadno zapamatujete, v žádném případě si jej nezapisujte na papírky a podobně.
  • Heslo pravidelně měňte.
  • V heslech se pokud možno vyvarujte písmen s diakritickými znaménky a použití písmen „z“ a „y“.
  • Nepoužívejte jména ani čísla, která s vámi mají něco společného (datum narození, jméno, přezdívka, uživatelské jméno pozpátku).
  • Nepoužívejte své jméno ani jméno rodinného příslušníka nebo domácího zvířete.
  • Vyhýbejte se použití jednoho celého slova v jakémkoli jazyce.
  • Nepoužívejte jiné informace, které se o vás dají snadno zjistit (telefonní číslo, adresa, SPZ / RZ a podobně).
  • Své heslo nikdy nikomu nesdělujte.